loading...

حقوق من Lawme

  عناوین پایان نامه  جزا و جرم شناسی در ادامه مطلب-بررسی شیوه های تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات بصورت الکترونیکی-مبنای حقوقی برخورد با بدافزارها و ویروسها-مجازات هاي تعزيري و بازدارنده و تب

عناوین جدید پایان نامه جزا و جرم شناسی

Admin بازدید : 10605 پنجشنبه 22 آبان 1393 نظرات (0)

  عناوین پایان نامه  جزا و جرم شناسی در ادامه مطلب

-بررسی شیوه های تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات بصورت الکترونیکی
-مبنای حقوقی برخورد با بدافزارها و ویروسها
-مجازات هاي تعزيري و بازدارنده و تبديل آنها در حقوق كيفري ايران
-شناسایی راهكارهاي مقابله با جرایم كلاهبرداري رايانه اي
-بررسی تطبیقی جايگاه ديوان محاسبات در نظام حقوقي ايران و فرانسه
-جرايم احزاب سياسي در حقوق كيفري ايران
-مسؤوليت مبتني بر تقصير و برائت پزشک در قبال بیمار
-بررسی حقوقی ماهیت جرم
-تحقیقی پیرامون حقوق متهمان در بازجویی های اولیه
-حمايت كيفري از علائم تجاري
-نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرائم سازمان یافته
-استنادپذيري ادله الكترونيكي در حقوق كيفري ايران
-بررسي مجازات كلاهبرداري سنتي و رايانه اي در نظام حقوقي ايران
-تبیین ابعاد مجازات در حقوق كيفري اسلام
-جرایم اقتصادی و پولشویی در تجارت الکترونیک
-جرائم شركتي از بعد جرم شناختي
-مطالعه ای در خصوص جرايم مخابراتي
-بزه ديده در تعيين كيفر و اعمال آن
-طبقه بندي مجازات ها در قانون مجازات اسلامي
-مطالعه ای پیرامون جرايم خُرد در حقوق كيفري ايران
-آسیب شناسی و مزایای متدهای مختلف ارزيابي خسارتهاي درد و رنج و ارائه روش مناسب
-جایگاه و ارزش ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر تاثیر علم قاضی
-نگاه انتقادی بر نظام عدالت كيفري ايران
-جرم و عناصر متشکله آن در فضای مجازی با مطالعه نظام حقوق کیفری ایران
-جرایم علیه میراث فرهنگی به عنوان جزیی از میراث مشترک بشریت
-تاثیر انگیزه هدف قصد و شخصیت طرفین در ارتکاب قتل در نظام حقوق کیفری ایران
-بررسی جرایم رایانه ای، بررسی جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری در فضای دیجیتال،
-بررسی جرایم ناشی از تخلفات سردفتران،
-بررسی جرم زمین خواری در ایران
-گرایشات مختلف فقه و حقوق (جرم و جزا، خصوصی، بین الملل، تجارت و …)
-بررسي اتا نازی داوطلبانه غیرفعال ازمنظر حقوق
-رویکرد اسلام در قبال شبیه سازی انسان
-اتا نازی تقا ضای بیمار و خود مختاری
-سومنا مبولیسم از دیدگاه حقوق کیفری
-بررسی فقهی –حقوق قرارداد پیش فروش آپارتمان
– مسئولیت کیفری مسلمان نسبت قتل اهل ذمه
–قاعده دفع افسد به فاسد و دلالت های حقوقی –جرم شناختی آن
–مسئولیت جزایی پزشکان از نظر شرع مقدس
- حقوق موضوعه ایران و حقوق بین الملل
–حقوق و مسئولیت پرستاران
–مرگ مغزی وآثارحقوق مترتب برآن مطالعه تطبیقی حقوق بر بیماران
–تغییر جنسیت و مسائل فقهی فراروی آن
–مطالعه تطبیقی اهدای جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی
–ماهیت حقوق قرارداد رحم جایگزین
-اصول بنیادین حاکم بر کنوانسیون ارتباط الکترونیکی آنستیرال
–شبیه سازی انسان از منظر فقه و حقوق جزا
-رویکرد حقوق بین المللی به شبیه سازی انسان
–کرامت انسان و پرتو حقوق بین الملل طیست پزشکی
–بررسی روش های نوین تولید مثل انسان از دیدکاه فقه و حقوق
–مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون آلوده در نظام حقوق ایران و فرانسه
–مطالعه تطبیقی ممنوعیت دارندگان اطلاعات نهاتی دررابطه با معاملات اوراق بهادار
–بررسی فقهی حقوق جزا انتقال بیماری از طریق تماس جنسی،پیوند اعضا و چالش های حقوق آن
–مسئولیت مدنی کارگزاران بورس و فرایند طرح دعاوی مرتبط در مراجع صالحه
-مقایسه تطبیقی جايگاه حقوقي مديران شركت هاي سهامي در حقوق ايران و فرانسه

حقوق پيشگيري از بزهکاري در نظام حقوقي ايران

 عوامل مرتبط با بزهکاري نوجوانان

 بررسي عوامل ارتکاب جرم پس از آزادي از زندان  

مقايسه ميزان خودشيفتگي در نوجوانان بزهکار و غير بزهکار

 موانع استرداد و اخراج مجرمين در رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر

 جرم انگاري کاربرد سلاح هاي هسته اي در چارچوب حقوق بين الملل بشر محور در حال ظهور

 جرائم عليه اجراي عدالت کيفري در اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي

 کرامت انساني مانع گسترش جرم انگاري

 اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني

 کارآمدي و ناکارآمدي کيفر حبس در حقوق بين الملل کيفري

 قتل عمد اضطراري در فقه شيعه

 اهانت به مقدسات ديني در حوزه مطبوعات

 تحولات قانون جديد مجازات اسلامي در مورد قلمرو مکاني قوانين جزايي

 قاعده هاي تفسيري ويژه در حقوق جنايي

 معيارهاي دادرسي عادلانه ناظر بر توقيف متهم

 نقد آزادي شناختي اهانت به باورهاي ديني

 موانع پيش روي دادگاه هاي ملي در تعقيب جنايات بين المللي بر مبناي معيار صلاحيت جهاني

 مسؤوليت مدني و کيفري توليدکنندگان کالاي غيراستاندارد

 آسيب شناسي رسانه هاي تصويري در بروز خشونت در جوامع

 بررسي گستره اعمال فرض برائت توسط دادگاه اروپايي حقوق بشر

 حاملگي اجباري مصداقي مستقل از جنايات بينالمللي

 تبعيت دادگاه رسيدگي کننده به جرايم مطبوعاتي از نظر هيأت منصفه

 معضل پراکندگي صلاحيت براي احراز وقوع تجاوز در عرصه ي بين المللي

 جهاني شدن وکالت در دعاوي کيفري؛ ضرورت و چالش هاي پيش رو

 ديوان کيفري بين المللي و حقوق بزه ديده در مراحل محاکمه و تجديد نظر

 ورود حقوق کيفري به حوزه ي خانواده و کيفيت تأمين الزام آوري قواعد در اين حوزه

تحولات جنون و مسؤوليت کيفري در قانون مجازات اسلامي

 نهاد حکومتي حسبه در فقه مقارن و مقررات ايران

 بررسي مفهوم "فساد" و رويکرد پيش گيرانه ي قانون گذار ايران در قانون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد

 تحليل اعتبارات اسنادي در حقوق موضوعه کيفري ايران

 مبتلايان به اختلال شخصيت ضد اجتماعي، مجرم يا بيمار

 مطالعه تطبيقي "مسئوليت محض" در حقوق کيفري

 جرم انگاري حقوق بشري؛ خودمختاري و مقتضيات صحيح اخلاقي

 حمايت کيفري از امنيت حريم خصوصي در پرتو حاکميت قانون

 مجازات زندان و تاثير آن بر پيشگيري از تکرار جرم

 بررسي نظريه برچسب زني با نگاه به منابع اسلامي

 بررسي تجديد نظرخواهي آراء مواد مخدر در حقوق کيفري ايران و فرانسه

 آينده جرم شناسي و جهاني شدن آن

 تحصیل دليل در حقوق کيفري جمهوري اسلامي ايران و اساس نامه ي ديوان کيفري بين المللي

 جزاي نقدي در نظام کيفري ايران با رويکرد کيفرشناسي

 اجراي کيفر حد در راستاي اهداي عضو

 تاثير متقابل اعتبار امر مختوم در رسيدگي هاي حقوقي و کيفري

 چيستي جرايم ناقص

 نقش شوراي امنيت در تحقق عدالت کيفري بين المللي

 مستندات فقهي زندان زدايي

 نگاهي به مسئوليت دولت ها در حمايت از تروريسم در آينه اسناد و رويه قضايي بين المللي

  نقش ديوان بين المللي کيفري در تحقق اهداف حقوق بشر، پيشبرد حقوق بشر در چارچوب ديوان کيفري بين المللي

 ساز و کارهاي حمايت از حقوق کودک در برابر مجازات و تنبيه از نظر فقه و حقوق

 اجراي احکام کيفري در نظام دادرسي ايران در پرتو ملاحظات حقوق بشري با تاکيد بر اسناد بين المللي

 تحصيل دليل در حقوق کيفري ايران و اسناد بين المللي

 نقش آموزش همگاني در پيشگيري از جرم

 کانون هاي جرم خيز، مواد مخدر و سرقت در شهر ....

 تحليل فضايي الگوهاي بزه سرقت در بخش مرکزي شهر .... با استفاده از آزمون هاي آماري گرافيک مبنا

 کارايي فعاليت هاي پليسي مکان محور در پيشگيري از جرم

 تحليل مکاني مؤلفه هاي مؤثر بر پيشگيري از جرم (مطالعه موردي شهر …. در سال هاي....

 بررسي رابطه ي ويژگي هاي محله ي مسکوني، با احساس امنيت شهروندان .....

 بررسي راهبردهاي طراحي و مديريت مکان براي پيشگيري وضعي از جرم

 رابطه ميان سرمايه ي اجتماعي و نقش پليس در پيشگيري از جرايم

 بررسي تأثير رسانه هاي جمعي بر ميزان بزهکاري (مطالعه موردي کانون اصلاح و تربيت استان ….

 بررسي جرم شناختي بزهکاري رايانه اي

 بررسي عوامل فردي، خانوادگي و محيطي گرايش افراد به مواد مخدر و اعتياد

 برنامه هاي عملي پيشگيري آموزشگاه محور از بزهکاري  در شهر ...

 تعيين مجازات بزهکاران يقه سفيد

 بررسي تطبيقي بازداشت موقت در مقررات و رويه دادگاه هاي کيفري بين المللي با اسناد حقوق بشر و حقوق داخلي

 تحليل ساختاري رابطه حقوق کيفري و دانش سياسي

 جرم انگاري در نظام کيفري جمهوري اسلامي ايران

 

 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
درباره ما
Profile Pic
مطالب حقوقی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق ایمیل : mareyhan1@gmail.com
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 39
 • کل نظرات : 2
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 4
 • آی پی امروز : 9
 • آی پی دیروز : 36
 • بازدید امروز : 50
 • باردید دیروز : 79
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 129
 • بازدید ماه : 504
 • بازدید سال : 40,929
 • بازدید کلی : 168,657