حقوق من Lawme

۱۶۰ عنوان پایان نامه
امروز جمعه 01 بهمن 1400
تبليغات تبليغات

۱۶۰ عنوان پایان نامه

۱۶۰ عنوان پایان نامه  حقوقی در ادامه مطلب

این عناوین فقط برای آشنایی بیشتر با موضوعات پایان نامه است

۱-      مرور زمان در حقوق کیفری ایران, /حسینعلی نصرالله پور؛ به راهنمایی: حسن دادیان. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

۲-      نگرشی نوین بر مسئولیت عاقله در حقوق کیفری اسلامی, /محمدرضا مهراندیش؛ به راهنمایی: احمد باقری؛ استاد مشاور: محمد موسوی بجنوردی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ۱۳۸۲٫

۳-      بررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران, /سعید ابوالحسنی؛ به راهنمایی: عادل ساریخانی؛ استاد مشاور: جلال الدین قیاسی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم، دانشکده ادبیات، ۱۳۸۱٫

۴-      نهاد میانجیگری کیفری, /مصطفی عباسی؛ به راهنمایی: علی حسین نجفی ابرندآبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۱٫

۵-      قرار بازداشت موقت در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸, /جهانگیر آریان پور؛ به راهنمایی: ابوالحسن شاکری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۱٫

۶- بررسی جرم انتقال مال غیر در حقوق کیفری ایران, /عیسی ولی زاده؛ به راهنمایی: حسین میر محمدصادقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۸۰٫

 ۷- صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین المللی‏‎ICC‎‏, /شهرام براتی؛ به راهنمایی: محمد توحیدی فرد. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۱٫

 ۸-جایگاه خشونت در حقوق کیفری, /محمدعلی طاهری بجد؛ به راهنمایی: محمدجعفر حبیب زاده. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۱٫

۹- اعاده دادرسی کیفری, /فاضل مفاخری؛ به راهنمایی: حسن دادیان؛ استاد مشاور: غلامحسین الهام. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۱٫

 ۱۰-توفیف احتیاطی و قرارهای جایگزین در حقوق کیفری ایران, /یدالله موحد؛ به راهنمایی: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده مجتمع آموزش عالی قم.

  ۱۱-بررسی تطبیقی صلاحیت فراسرزمینی در قوانین کیفری, /مهدی طیب لی؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده مجتمع آموزش عالی قم.

 ۱۲-  بررسی مبانی و آثار اجرای علنی کیفر, /محسن لعل علیزاده؛ به راهنمایی: محسن رهامی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده مجتمع آموزش عالی قم.

 ۱۳-  بررسی حقوق بزه دیدگان در قوانین کیفری ایران, /هادی دادیار؛ به راهنمایی: عبدالعلی توجهی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده مجتمع آموزش عالی قم.

 ۱۴- تمرد نسبت به مامورین دولتی در حقوق کیفری ایران, /محمدحسین غلامی؛ به راهنمایی: امیر سپه وند. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق.

 ۱۵-  تحلیل بحران در حقوق موضوعه کیفری ایران و راهکارهای خروج از آن, /کیومرث کلانتری؛ به راهنمایی: محمدجعفر حبیب زاده. / پایان نامه(دکتری)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

۱۶-مقایسه تعدد جرم در حقوق کیفری لبنان، ایران و فرانسه, /محمد کورانی؛ به راهنمایی: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق ۱۳۷۹٫

  ۱۷- اختلالات روانی (جنون) و مسئولیت کیفری, /مسعود مهدی پناه؛ به راهنمایی: حسین میر محمد صادقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، تهران، ۱۳۷۶٫

 ۱۸- دعوی خصوصی در آئین دادرسی کیفری, /مهرزاد جمشیدی؛ به راهنمایی: محمود آخوندی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۹٫

 ۱۹- بررسی تطبیقی عوامل مانع مسوولیت کیفری در حقوق جزای ایران و انگلیس, /امیر هاشم لو؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، ۷۸-۱۳۷۷٫

 ۲۰- عوامل سقوط قصاص در حقوق کیفری ایران, /حسین پورشیری؛ به راهنمایی: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۸۰٫

 ۲۱-  مطالعه تطبیقی حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری, /اسدالله مسعودی مقام؛ به راهنمایی: محمدجعفر حبیب زاده. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۰٫

 ۲۲-  ضمانت اجرای کیفری فعال حرام (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه اسلامی), /کیانوش کوراهی مقدم؛ به راهنمایی: محمدجعفر حبیب زاده. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۷۹٫

 ۲۳- مبانی و مکانیزم تحولات نظام کیفری ادیان ابراهیمی, /امیر مطهری فر؛ به راهنمایی: جعفر کوشا. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، تهران.

 ۲۴-بررسی قتل در حکم شبه عمد در حقوق کیفری ایران, /علیرضا رون زاد؛ به راهنمایی: ابوالحسن شاکری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۰٫

 ۲۵- حمایت کیفری از میراث فرهنگی در حقوق ایران, /ایوب شکرامرجی؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران ، مجتمع آموزشی عالی قم ، ۱۳۷۹٫

  ۲۶-  بررسی نقش شخصیت ( حالات روانی ) در حقوق کیفری ایران, /علی حسین نتاج میانده؛ به راهنمایی: علی حسین نجفی اپرند آبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران ، ۱۳۷۹٫

  ۲۷- دعوی خصوصی در آئین دادرسی کیفری, /مهرزاد جمشیدی؛ به راهنمایی: محمود آخوندی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم، ۱۳۷۹٫

۲۸- بررسی تطبیقی عوامل مانع مسوولیت کیفری در حقوق جزای ایران و انگلیس, /امیر هاشم لو؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۷۷٫

 ۲۹- عوامل سقوط قصاص در حقوق کیفری ایران, /حسین پورشیری؛ به راهنمایی: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۰٫

  ۳۰- مطالعه تطبیقی حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری, /اسدالله مسعودی مقام؛ به راهنمایی: محمدجعفر حبیب زاده. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۰٫

 ۳۱- ضمانت اجرای کیفری فعال حرام (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه اسلامی), /کیانوش کوراهی مقدم؛ به راهنمایی: محمدجعفر حبیب زاده. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۹٫

 ۳۲-  مبانی و مکانیزم تحولات نظام کیفری ادیان ابراهیمی, /امیر مطهری فر؛ به راهنمایی: جعفر کوشا. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.

 ۳۴-  مقایسه تعدد جرم در حقوق کیفری لبنان، ایران و فرانسه, /محمد کورانی؛ به راهنمایی: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۷۹٫

۳۵-  اختلالات روانی (جنون) و مسئولیت کیفری, /مسعود مهدی پناه؛ به راهنمایی: حسین میر محمد صادقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۷۶٫

 ۳۶- حمایت از بزه دیده در قانون آئین دادرسی کیفری ایران با بررسی تطبیقی آن با کشور فرانسه, /حسنعلی حسینلو؛ به راهنمایی: محمود آخوندی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۸۱٫

 ۳۷- شرایط قصاص در فقه امامیه و تطبیق آن با حقوق کیفری ایران, /زهرا غلامیان؛ به راهنمایی: محمدعلی راغبی؛ استاد مشاور: یوسف علوی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم، ۱۳۸۱٫

  ۳۸- حمایت کیفری از زندگی خصوصی اشخاص در حقوق ایران و فرانسه, /حسینقلی یزدانی؛ به راهنمایی: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۷۸٫

 ۳۹- حمایت کیفری از حقوق زنان در اسناد بین المللی و حقوق داخلی, /آذر عبدی؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت؛ استاد مشاور: محرم علی مهدیزاده. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۱٫

۴۰- معاونت درجرم در حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه, /محمدرضا نیکونظری؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت؛ استاد مشاور: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق.

 ۴۱-  بررسی مسئولیت کیفری اطفال بزهکار از دیدگاه فقه و حقوق, /لیلا نعیمی؛ به راهنمایی: محمد موسوی بجنوردی؛ استاد مشاور: غفور خوئینی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

۴۲- مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از اعمال غیرارادی, /علی میرزایی؛ به راهنمایی: ایرج گلدوزیان؛ استاد مشاور: علی آزمایش. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، ۱۳۸۱٫

 ۴۳-  بررسی جرایم و مجازاتهای قاچاق کالا و ارز و شیوه رسیدگی به آن در حقوق کیفری ایران, /عبدالمجید اجتهادی؛ به راهنمایی: محمد آشوری؛ استاد مشاور: محمدجواد فتحی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۰٫

   ۴۴- جایگاه نظام دادرسی کیفری اسلام در میان نظامهای شناخته شده در جهان, /حبیب الله قاسم پور گنجی؛ به راهنمایی: مصطفی محقق داماد؛ استاد مشاور: جلال الدین قیاسی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم، دانشکده ادبیات، ۱۳۸۱٫

 ۴۵- بررسی عوامل اطاله دادرسی کیفری, /بهروز قدمی؛ به راهنمایی: محمد آشوری؛ استاد مشاور: محمدجواد فتحی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۱٫

 ۴۶- فلسفه مجازات در اندیشه های کیفری غرب و نظام حقوقی اسلام, /حسین جعفری؛ به راهنمایی: محمدحسن مرعشی؛ استاد مشاور: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۷۹٫

 ۴۷- نوآوریهای قانون آئین دادرسی کیفری با نظریه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مرحله محاکمه و صدور حکم قطعی, /داود سعادت نیا؛ به راهنمایی: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۲٫

۴۸- ورود غیرمجاز به منزل غیر در حقوق کیفری ایران, /اردشیر فرخزاد؛ به راهنمایی: ابراهیم قدسی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۱٫

  ۴۹- مطالعه تطبیقی بازداشت موقت در نظام کیفری ایران و لبنان, /ابراهیم کریمی؛ به راهنمایی: محمود آخوندی اصل؛ استاد مشاور: جلال الدین قیاسی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم، دانشکده ادبیات، ۱۳۸۱٫

۵۰- حمایت از بزه دیده در قانون آئین دادرسی کیفری ایران با بررسی تطبیقی آن با کشور فرانسه, /حسنعلی حسینلو؛ به راهنمایی: محمود آخوندی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۸۱٫

  ۵۱- شرایط قصاص در فقه امامیه و تطبیق آن با حقوق کیفری ایران, /زهرا غلامیان؛ به راهنمایی: محمدعلی راغبی؛ استاد مشاور: یوسف علوی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم، ۱۳۸۱٫

  ۵۲- حمایت کیفری از زندگی خصوصی اشخاص در حقوق ایران و فرانسه, /حسینقلی یزدانی؛ به راهنمایی: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۷۸٫

  ۵۳- حمایت کیفری از حقوق زنان در اسناد بین المللی و حقوق داخلی, /آذر عبدی؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت؛ استاد مشاور: محرم علی مهدیزاده. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۱٫

۵۴- معاونت درجرم در حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه, /محمدرضا نیکونظری؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت؛ استاد مشاور: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق.

 ۵۵- بررسی مسئولیت کیفری اطفال بزهکار از دیدگاه فقه و حقوق, /لیلا نعیمی؛ به راهنمایی: محمد موسوی بجنوردی؛ استاد مشاور: غفور خوئینی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

 

 ۵۶- مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از اعمال غیرارادی, /علی میرزایی؛ به راهنمایی: ایرج گلدوزیان؛ استاد مشاور: علی آزمایش. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، ۱۳۸۱٫       

  ۵۷- مرور زمان کیفری در حقوق ایران, /کریم اتقائی کردکلایی؛ به راهنمایی: ابوالحسن شاکری؛ استاد مشاور: کیومرث کلانتری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۰٫

     

  ۵۸-  آثار تحولات ساختار در شیوه رسیدگی محاکم و مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران بر حقوق افراد, /ساسان امجدیان؛ به راهنمایی: محمدجواد رضایی زاده؛ استاد مشاور: باقر میرعباسی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۱٫       

  ۵۹- مطالعه تطبیقی مرور زمان در حقوق کیفری اسلام ، ایران ، فرانسه و مصر, /عادل ساریخانی؛ به راهنمایی: جعفر کوشا؛ استاد مشاور: مصطفی محقق داماد، محمدجعفر حبیب زاده. / پایان نامه(دکتری)–دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۱٫       

 ۶۰- مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر, /سهراب صلاحی؛ به راهنمایی: ابراهیم قدسی؛ استاد مشاور: علی اکبر ایزدی فر. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۰٫

    

 ۶۱-بررسی ماهیت جرم ارتشا در حقوق کیفری ایران, /رحیم فولادی سوادکوهی؛ به راهنمایی: ابوالحسن شاکری؛ استاد مشاور: کیومرث کلانتری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۱٫       

۶۲- بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه, /مهدی احمدی موسوی؛ به راهنمایی: محمد آشوری؛ استاد مشاور: جواد فتحی، مهدی نجابتی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)– مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۱٫       

   ۶۳- بررسی حقوق متهم در قانون آئین دادرسی کیفری جدید ( در تحقیقات مقدماتی ) و تطبیق آن با کنوانسیون های حقوق بشر, /زمان رهبری حق؛ به راهنمایی: محسن رهامی؛ استاد مشاور: محمدجواد فتحی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)– مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۱٫       

  ۶۴- بررسی جرم منازعه در حقوق کیفری ایران ( مطالعه تطبیقی), /جعفر یزدیان جعفری؛ به راهنمایی: ایرج گلدوزیان؛ استاد مشاور: غلامحسین الهام. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)– مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۰٫

  ۶۵- بررسی مبانی و ضمانت اجراهای کیفری حمایت از حقوق شهروندی, /علی فرخشه؛ به راهنمایی: عادل ساریخانی؛ استاد مشاور: جلال‌الدین قیاسی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫

 

  ۶۶- مبانی انسان شناختی حقوق کیفری اسلامی, /فرهاد ‌الله وردی میگونی؛ به راهنمایی: جلال‌الدین قیاسی؛ استاد مشاور: عادل ساریخانی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫

 

 ۶۷- جایگاه حق مرگ در حقوق کیفری, /مسعود مظاهری طهرانی؛ به راهنمایی: عادل ساریخانی؛ استاد مشاور: جلال‌الدین قیاسی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫     

 ۶۸- مقایسه جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض در حقوق کیفری ایران, /علی عباسی؛ به راهنمایی: ابراهیم قدسی؛ استاد مشاور: کیومرث کلانتری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران.دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۴٫     

   ۶۹- ارتداد در حقوق کیفری ایران با تاکید بر رویه قضایی, /اعظم ابراهیمی؛ به راهنمایی: ابراهیم قدسی؛ استاد مشاور: کیومرث کلانتری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫

   

 ۷۰- حمایت از بزه دیدگان و شهود در برابر تهدید در فرآیند دادرسی کیفری, /اسداله میرزائی؛ به راهنمایی: محمد فرجیها؛ استاد مشاور: کیومرث کلانتری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۴٫     

  ۷۱- جایگاه انگیزه در حقوق کیفری ایران, /محمدرضا صفریان برمی؛ به راهنمایی: کیومرث کلانتری؛ استاد مشاور: ابراهیم قدسی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫

 

 ۷۲- بررسی حداقل سن مسوولیت کیفری در ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلیس, /محمد ارزانی؛ به راهنمایی: کیومرث کلانتری؛ استاد مشاور: ابراهیم قدسی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران.دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۲٫     

 ۷۳- بررسی جرم قاچاق کالا در حقوق کیفری ایران, /الهه دهقان فینی؛ به راهنمایی: کیومرث کلانتری؛ استاد مشاور: ابوالحسن شاکری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)—، ۱۳۸۵٫

   

  ۷۴- تمرد در حقوق کیفری ایران, /محمد حسین محسنی؛ به راهنمایی: ابوالحسن شاکری؛ استاد مشاور: ابراهیم قدسی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۴٫     

  ۷۵- بازداشت موقت در آئین دادرسی کیفری ایران, /محمد داداشی؛ به راهنمایی: ابوالحسن شاکری؛ استاد مشاور: کیومرث کلانتری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۴٫

  

۷۶- قد و بررسی ارزش شهادت زنان در حقوق کیفری ایران, /عباسعلی نیک‌نسب؛ به راهنمایی: ابراهیم قدسی؛ استاد مشاور: کیومرث کلانتری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران.دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۴٫

 

  ۷۷- مطالعه‌ی تطبیقی کیفیات مخفف در قوانین کیفری ایران و اردن و ارزیابی فقهی آن, /سامر القضاه؛ به راهنمایی: مصطفی محقق داماد؛ استاد مشاور: محمد جعفر حبیب‌زاده، جلیل امیدی. / پایان نامه(دکترای تخصصی)–دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۴٫     

  ۷۸- جلوه‌های عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران, /امیررضا دانا؛ به راهنمایی: علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ استاد مشاور: محمد ابراهیم شمس ناتری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.پردیس قم، ۱۳۸۴٫     

 ۷۹- جنایات جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC ) و نظام حقوقی اسلام, /محمد علی قاسمی؛ به راهنمایی: سید مصطفی محقق داماد؛ استاد مشاور: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۳٫     

  ۸۰- الحاق ایران به اساسنامه رم برای تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی: موانع و مقتضیات, /حسین فخر بناب؛ به راهنمایی: محمد علی اردبیلی؛ استاد مشاور: محمد جعفر حبیب‌زاده، ابراهیم بیگ‌زاده. / پایان نامه(دکترای تخصصی)–دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۴٫     

۸۱- بررسی و مقایسه عنصر معنوی قتل در حقوق کیفری ایران و آمریکا, /شهاب بداغی نامیله؛ به راهنمایی: حسین آقائی‌نیا؛ استاد مشاور: فیروز محمودی جانکی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫     

 ۸۲- مطالعه تطبیقی تاثیر اضطرار بر مسئولیت کیفری در فقه – حقوق موضوعه ایران و نظام کیفری آمریکا, /هادی رهبری؛ به راهنمایی: محسن رهامی؛ استاد مشاور: حسین آقایی نیا. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫     

  ۸۳- میانجیگری کیفری, /منا زید شفیعی؛ به راهنمایی: شهلا معظمی؛ استاد مشاور: فیروز محمودی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫     

  ۸۴- بررسی مقایسه ای نقش میانجی گری کیفری و شوراهای حل اختلاف, /عبدالرحیم صید کرمی؛ به راهنمایی: عادل ساریخانی؛ استاد مشاور: ابوالفتح خالقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۸۴٫     

  ۸۵- تعارض عدالت و مصلحت در حقوق کیفری, /امیرحسین گائینی رحیمی؛ به راهنمایی: جلال الدین قیاسی؛ استاد مشاور: محمدعلی حاجی‌ده آبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫

   

 ۸۶- بررسی تطبیقی ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری, /رضا انصاری؛ به راهنمایی: – گلدوست؛ استاد مشاور: میر محمد صادقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫     

 ۸۷- تروریسم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی, /سعید حکیمی ها؛ به راهنمایی: محمد جعفر حبیب‌زاده؛ استاد مشاور: علی حسین نجفی ابرند آبادی، باقر شاملو. / پایان نامه(دکترای تخصصی)–دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۵٫     

  ۸۸- مقام زن در اسلام و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران, /آزاده اکبری امیر؛ به راهنمایی: – مهرپور؛ استاد مشاور: – محقق داماد. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫     

 ۸۹- حمایت از شهود در قوانین کیفری ایران و اسناد بین‌المللی, /آیت‌الله پرویزی‌فرد؛ به راهنمایی: منصور رحمدل؛ استاد مشاور: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫

 

 ۹۰- مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ورزشکار در فقه امامیه و حقوق جزای ایران, /علی قائم‌پناه؛ به راهنمایی: محمدصادق علمی؛ استاد مشاور: امیر حمزه سالارزایی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه سیستان و بلوچستان.دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۸۵٫     

  ۹۱- حمایت کیفری از محجورین در حقوق ایران, /الهام حیدری؛ به راهنمایی: حسین آقائی نیا؛ استاد مشاور: غلامحسین الهام. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫     

 ۹۲- قضازدایی و جایگاه آن در نظام کیفری ایران, /محمد امینی؛ به راهنمایی: محمدعلی اردبیلی؛ استاد مشاور: باقر شاملو. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۴٫

  

  ۹۳- بررسی تطبیقی تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم در حقوق کیفری ایران و فرانسه, /زربانو حسنی؛ به راهنمایی: رجبعلی گلدوست جویباری؛ استاد مشاور: باقر شاملو. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۴٫     

  ۹۴- جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق کیفری ایران, /اسماعیل ساولانی؛ به راهنمایی: حسین آقایی‌نیا؛ استاد مشاور: علی خالقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫     

  ۹۵- تشکیلات و صلاحیت دادگاه کیفری استان و مقایسه آن با دیوان عالی جنایی سابق, /کریم صالحی؛ به راهنمایی: علی خالقی؛ استاد مشاور: منصور رحمدل. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫     

  ۹۶- معیارها و تضمین های محاکمه عادلانه در دادرسی های کیفری بین المللی, /مصطفی فضائلی؛ به راهنمایی: جمال سیفی؛ استاد مشاور: هدایت اله فلسفی، علی آزمایش. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۴٫     

  ۹۷- نقش و تاثیر جنسیت در حقوق کیفری ایران و مصر, /یاسر همدمی خطبه سرا؛ به راهنمایی: محسن رهامی؛ استاد مشاور: فیروز محمودی جانکی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫     

   ۹۸-حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت (در مقایسه حقوق ایران و امریکا), /شادی عظیم زاده؛ به راهنمایی: شهلا معظمی؛ استاد مشاور: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۴٫     

   ۹۹- جایگاه حق خلوت در حقوق کیفری, /فهیم مصطفی‌زاده؛ به راهنمایی: جلال‌الدین قیاسی؛ استاد مشاور: محمد علی حاجی ده‌آبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۸۴٫     

 ۱۰۰- دفاعیات در حقوق بین الملل کیفری, /مهدی سیدزاده ثانی؛ به راهنمایی: حسین میرمحمدصادقی؛ استاد مشاور: علی حسین نجفی ابرندآبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۴٫     

  ۱۰۱- بررسی مبانی و چگونگی تعیین مجازات متناسب در حقوق کیفری, /جعفر یزدیان جعفری؛ به راهنمایی: محمد آشوری؛ استاد مشاور: ایرج گلدوزیان، غلامحسین الهام. / پایان نامه(دکتری)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۴٫     

 ۱۰۲- رابطه اسکیزوفرنیا، سوء مصرف مواد و ارتکاب جرائم کیفری, /دامون طاهرزاده؛ به راهنمایی: فرید فدائی؛ استاد مشاور: مریم وحدت شریت پناهی. / پایان نامه(دکترای حرفه‌ای)–دانشگاه آزاد اسلامی.دانشکده پزشکی، ۱۳۸۴٫

  

   ۱۰۳- جهانی شدن حقوق کیفری, /مرتضی جوانمردی صاحب؛ به راهنمایی: حسن دادیان؛ استاد مشاور: محمد آشوری، علی آزمایش. / پایان نامه(دکتری)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۳٫     

 ۱۰۴- مطالعه تطبیقی مسوولیت پزشک در فقه و حقوق کیفری ایران, /مهدی نجاتی؛ به راهنمایی: محمود آخوندی؛ استاد مشاور: عادل ساریخانی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، ۱۳۸۴٫     

   ۱۰۵- پایان بی کیفری ناقضان حقوق بشر: یک چالش جهانی, /محسن بهاروند؛ به راهنمایی: امیر ارجمند؛ استاد مشاور: – سیفی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۴٫     

 ۱۰۶- جنایت تجاوز در حقوق بین‌المللی کیفری, /مجید شایگان فرد؛ به راهنمایی: حسین آقایی نیا؛ استاد مشاور: علی آزمایش، امیرحسین رنجبریان. / پایان نامه(دکترای تخصصی)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، -.     

۱۰۷- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و با نگرشی به حقوق انگلیس و فرانسه, /روح الله هاشمی؛ به راهنمایی: ایرج گلدوزیان؛ استاد مشاور: علی آزمایش. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۴٫     

۱۰۸- جایگاه شهادت و تشریفات قانونی استماع شهادت شهود در دادرسی کیفری ایران, /سجاد سلیمی؛ به راهنمایی: حسن دادیان؛ استاد مشاور: محمد حسینی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۴٫     

  ۱۰۹- بررسی اجبار، اکراه، اضطرار در حقوق کیفری, /لیلی حسین زاده؛ به راهنمایی: جمشید جعفر پور؛ استاد مشاور: امیر وطنی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت معلم.دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۸۴٫     

 ۱۱۰- جایگزین‌های حبس در حقوق کیفری ایران, /حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ به راهنمایی: علی صفاری؛ استاد مشاور: علی حسین نجفی ابرند آبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫

 

  ۱۱۱- فاضل دیه در حقوق کیفری, /محمدحسن فقیهی قادیکلاهی؛ به راهنمایی: عادل ساریخانی؛ استاد مشاور: ابولفثح خالقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده حقوق، ۱۳۸۳٫     

  ۱۱۲- قاچاق انسان از دیدگاه حقوق بین المللی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران, /محمدحسین باقرپوریان؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت؛ استاد مشاور: محمدابراهیم شمس ناتری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۳٫     

 ۱۱۳ – جایگاه قاعده درء در نظام حقوق کیفری ایران و فقه امامیه, /رضا زهروی؛ به راهنمایی: حسین میرمحمد صادقی؛ استاد مشاور: باقر شاملو. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.

    

 ۱۱۴- بررسی تاثیر اختلالات روانی غیر از جنون در مسئولیت کیفری, /فاطمه رحمتی؛ به راهنمایی: علی خالقی؛ استاد مشاور: منصور رحمدل. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.     

۱۱۵- حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت خانوادگی, /سمیه حسامی؛ به راهنمایی: محمد فرجیها؛ استاد مشاور: علی حسین نجفی ابرندآبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

 ۱۱۶- حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت خانوادگی, /سمیه حسامی؛ به راهنمایی: محمد فرجیها؛ استاد مشاور: علی حسین نجفی ابرندآبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

  ۱۱۷- نقش یافته‌های جرم‌شناسی در تحول حقوق کیفری / پایان‌نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه قم، ۱۳۸۰       

 ۱۱۸- تصرفات غیرقانونی در اموال از دیدگاه کیفری / پایان‌نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه تهران، ۱۳۸۰

     

  ۱۱۹- زنان بزه دیده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان / پایان‌نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۹       

 ۱۲۰- بررسی جایگاه زنان شاغل در نظام عدالت کیفری ایران, /طاهره خدایاری نژاد؛ به راهنمایی: محمد فرجیها؛ استاد مشاور: خدیجه سفیری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۳٫

   

  ۱۲۱- تبیین جرم قذف در حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن در مذاهب اسلامی, /علی صفریان؛ به راهنمایی: مصطفی محقق داماد؛ استاد مشاور: محسن رهامی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۱٫     

 ۱۲۲- تورم کیفری, /غلامرضا سلطانفر؛ به راهنمایی: – نجفی ابرندآبادی؛ استاد مشاور: – صفاری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.     

 ۱۲۳- جایگاه هیات منصف در فرآیند دادرسی کیفری, /رسول میرلوحی؛ به راهنمایی: محمدجعفر حبیب زاده؛ استاد مشاور: جعفر کوشا. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس،‌ دانشکده علوم انسانی،‌ گروه حقوق، ۱۳۸۲٫     

۱۲۴- سیاست کیفری ایران در حفظ محیط زیست با الهام از اسناد بین المللی, /حبیب الله امیری؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدویت ثابت؛ استاد مشاور: عادل ساریخانی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۸۳٫       

   ۱۲۵- منع شکنجه و آزار و اذیت در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری ایران, /مریم سالمی؛ به راهنمایی: محمدابراهیم شمس؛ استاد مشاور: احمد طباطبائی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۳٫

    

  ۱۲۶- بررسی تطبیقی جرایم مخل جریان عدالت کیفری در حقوق ایران و فرانسه, /شهرام ابراهیمی؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت؛ استاد مشاور: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۸۱٫     

  ۱۲۷- اصول حاکم بر تحصیل و ارائه ادلة کیفری در حقوق ایران و فرانسه, /شهریار ترخانی؛ به راهنمایی: محمد آشوری؛ استاد مشاور: حسین مصطفوی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۸۱٫     

 ۱۲۸- مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران و فرانسه, /عباس تدین؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۸۲٫     

۱۲۹-  شروع به جرائم مستوجب مجازات در حقوق کیفری ایران, /حرمت الله رسولیان؛ به راهنمایی: ابوالحسن شاکری؛ استاد مشاور: کیومرث کلانتری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۲٫

 ۱۳۰- قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی با رویکرد به حقوق متهم, /سعید کشوری باغان؛ به راهنمایی: نسرین مهرا؛ استاد مشاور: باقر شاملو. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۴٫     

  ۱۳۱- بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان, /هادی طیبی؛ به راهنمایی: نسرین مهرا؛ استاد مشاور: علی حسین نجفی ابرند آبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۴٫     

  ۱۳۲- حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی, /قاسم رنجبران جوبه؛ به راهنمایی: نسرین مهرا؛ استاد مشاور: علی حسین نجفی ابرندآبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۴٫     

  ۱۳۳- جرم انگاری سوء استفاده از قدرت در پرتو تعامل نظام حقوق بشر و حقوق کیفری, /مهرداد رایجیان اصلی؛ به راهنمایی: رضا نوربها؛ استاد مشاور: علی حسین نجفی ابرند آبادی، محمد علی اردبیلی. / پایان نامه(دکترای تخصصی)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫     

  ۱۳۴- ابعاد کیفری حقوق تجارت الکترونیکی, /فاطمه قناد؛ به راهنمایی: علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ استاد مشاور: رضا نوربها، جعفر کوشا. / پایان نامه(دکترای تخصصی)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۶٫     

 ۱۳۵- حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر, /جعفر حسنی؛ به راهنمایی: نسرین مهرا؛ استاد مشاور: علی حسین نجفی ابرند آبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی .دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫

    

 ۱۳۶- رویکرد حقوق کیفری به میراث فرهنگی, /فرشید اکبرزاده؛ به راهنمایی: جلال‌الدین قیاسی؛ استاد مشاور: ابوالفتح خالقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫     

  ۱۳۷- نقش تحولاتIT از منظر حقوق کیفری, /بهداد عباسی؛ به راهنمایی: عادل ساریخانی؛ استاد مشاور: ابوالفتح خالقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫     

   ۱۳۸- پلیس قضایی و نقش آن در روند دادرسی کیفری, /حسین جهانی؛ به راهنمایی: ابوالفتح خالقی؛ استاد مشاور: رامین مهیمنی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫

   

 ۱۳۹- سیاست کیفری ایران در حمایت از عفت و اخلاق عمومی, /مهدی شعبان‌زاده؛ به راهنمایی: ابوالفتح خالقی؛ استاد مشاور: عادل ساریخانی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫     

 ۱۴۰- بررسی و نقد مبانی و ادله کثرت گرائی دینی از دیدگاه جان هیک، دکتر حسین نصر و علامه طباطبائی, /جواد دانش؛ به راهنمایی: امیر عباس علیزمانی؛ استاد مشاور: محسن جوادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۵٫     

  ۱۴۱- تعارض ادله احکام در حقوق ایران, /علیرضا فعال‌زاده؛ به راهنمایی: فخرالدین اصغری آقمشهدی، علی اکبر ایزدی فرد. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫     

۱۴۲- ادله اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده, /حسین حسینی وردنجانی؛ به راهنمایی: عادل ساریخانی؛ استاد مشاور: ابوالفتح خالقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫     

  ۱۴۳- جنبه‌های اثباتی سند در حقوق ایران، با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و انگلیس, /‏‎سیّد علی‎‏ خزائی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق(ع)-دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫

 ۱۴۴- ادله الکترونیک اثبات دعوا, /محمد سلطانی؛ به راهنمایی: – صادقی نشاط؛ استاد مشاور: – غمامی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۴٫     

  ۱۴۵- طریقیت یا موضوعیت ادله در حقوق کیفری ابران, /بهنام یوسفیان؛ به راهنمایی: محسن رهامی؛ استاد مشاور: حسین آقایی نیا. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، ۱۳۸۲٫

 ۱۴۵- اهانت به مقدسات مذهبی در قانون مجازات اسلامی و بررسی ادله حکم آن در فقه امامیه, /محمدصادق دبیری؛ به راهنمایی: محمدحسن مرعشی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۷۸٫       

 ۱۴۶- اعتبار علم قاضی در ادله اثبات دعوی, /محمدرضا عقیقی؛ به راهنمایی: امیر ناصر کاتوزیان؛ استاد مشاور: حسین صفایی، روشنعلی شکاری. / پایان نامه(دکتری)–دانشگاه تهران، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، ۱۳۸۰٫       

  ۱۴۷- بررسی ادله عصمت امام علی (ع) در قرآن و روایات, /اکرم میرآبادی؛ به راهنمایی: احمد عابدی؛ استاد مشاور: فتح الله نجار زادگان. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشکده اصول الدین قم، ۱۳۷۹٫       

  ۱۴۸- بررسی ادله درون دینی و برون دینی پلورالیسم, /صدیقه صابری؛ به راهنمایی: عباس علیزمانی؛ استاد مشاور: محسن جوادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم، ۱۳۸۱٫       

 ۱۴۹- اعتبار علم قاضی در ادله اثبات دعوی, /محمدرضا عقیقی؛ به راهنمایی: امیر ناصر کاتوزیان؛ استاد مشاور: حسین صفایی، روشنعلی شکاری. / پایان نامه(دکتری)–دانشگاه تهران، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، ۱۳۸۰٫

   

  ۱۵۰- شکاکیت و نقدی بر ادله آن, /علی عسکری یزدی؛ به راهنمایی: محسن جهانگیری؛ استاد مشاور: بیوک علیز اده، علی پایا. / پایان نامه(دکتری)–دانشگاه امام صادق (ع ) ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی ، ۱۳۸۰٫

 

 ۱۵۱- تطبیقی در ادله استنباط میان فریقین, / نادر مختاری‌افراکتی؛ به راهنمائی : کاظم مدیرشانه‌چی / پایان نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، ۱۳۷۳-۱۳۷۴٫     

  ۱۵۲- کارشناس بعنوان یکی از ادله اثبات دعوی, / محمدعلی شاه‌حیدری‌پور؛ به راهنمائی : عبدالله شمس / پایان نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، ۱۳۷۶-۷۷٫       

۱۵۳- تعارض و تزاحم ادله و تطور تاریخی آن, / غالب قدیری؛ به راهنمائی : حسین کریمی / پایان نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۷۸٫

    

  ۱۵۴- تشکیک وجود بین نفی و اثبات ، و ادله و آثار آن, / انسیه ماهینی؛ به راهنمائی : جعفر شاه‌نظری / پایان نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۷۸٫

   

۱۵۵- اصل برائت و اصل احتیاط از دیدگاه اصولیین و اخباریین و کیفیت علاج تعارض ادله احتیاط و ادله برائت , / موسی عینی‌اصغری؛ به راهنمائی : عبدالله امیدی‌فرد / پایان نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۷۸٫

  

 ۱۵۶- طریقت یا موضوعیت ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران و مصر, / فیروز محمدی‌جانکی؛ به راهنمایی: محمد آشوری. / پایان نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۷۶

    

 ۱۵۷-  تحقیقی پیرامون ادله عقلیه در اصول فقه مذاهب اسلامی, / محمدباقر مهدیان؛ به راهنمایی: اسعد شیخ‌الاسلامی. / پایان نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۰

 ۱۵۸- علم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه, / حسن فرقانیها؛ به راهنمایی: منوچهر خزانی. / پایان نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۰       

 

 ۱۵۹- مطالعه تئوری دلیل در دادرسی کیفری, /پژمان پورزند مقدم؛ به راهنمایی: محمد آشوری؛ استاد مشاور: ایرج گلدوزیان. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)– مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۷۹٫

  ۱۶۰- ارزش قضائی روشها و ابزار نوین شناخت جرم و شهادت, / علی فتحی‌پور / پایان نامه (دکترا) — دانشگاه تهران، ۱۳۶۵     

دسته بندي: عنوان پایان نامه,

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

مطالب پربازديد