حقوق من Lawme

جزوات درسی
امروز چهارشنبه 28 مهر 1400
تبليغات تبليغات

جزوات ترم اول سال تحصیلی 1393

با تشکر از خانم پورفولادی به خاطر  تهیه و آماده سازی این جزوات ، جزوات ذیل جهت دانلود و استفاده دانشجویان در این پست قرار داده شده است  . سایر جزوات پس از آماده سازی در همین پست قرار خواهد گرفت .

 

آیین دادرسی کیفری        

 

جزای اختصاصـــــــی        

 

مسئولیت مدنــــــــی        

 

فلسفه حقـــــــــــوق        

 

مبانی کامپیــــــــــوتر        

 

کیـــفری اقتصـــــــادی       دانلود

 

متــــون حقوقـی گروه A  

 

 روش تحقیـــــــــــــق      

دسته بندي: جزوات درسی,

جزوه درس مسئولیت مدنی . فلسفه حقوق ترم قبل

جزوه درس فلسفه حقـــــــوق ترم قبــــــــــل                    

 

جزوه شماره یک  مسئولیت مدنی   ترم قبل                     

 

جزوه شماره دو مسئولیت مدنی  قسمتی از کتاب                    

دسته بندي: جزوات درسی,

مطالب پربازديد